ریکی چیست؟

ریکی چیست؟

ریکی چیست؟ 1024 684 admin

ریکی چیست؟

“ری” در ژاپنی به معنی کیهان است. “کی” یا “چی” یا “پرانا” انرژی به حرکت آورنده  تمام ذرات هستی است یا به طریقی می‌توان گفت همان انرژی منبع یا خالق که در جایی بیرون از تک تک ما نیست.

در ریکی انرژی درمانگر از طریق سمبل‌ها که کلیدهای فرا ابعادی است کانالی می‌شود که از طریق چاکرای تاجی یا عالم بالا به چاکرای اول یا عالم زمین وصل شده و این انرژی را فعال؛ و به بیمار یا دریافت کننده منتقل کند. این انرژی از طریق چاکرای قلب و کف دست ها به مراجع و دریافت کننده منتقل شده و در کالبدهای مختلف او تاثیر می‌گذارد.

ریکی انواع مختلف دارد که بسته به جنس و عمق نیاز مراجع می‌تواند متغیر باشد. در درمان، مراجع به صورت خاصی نشسته یا دراز می‌کشد و انرژی را از کانال انرژی دریافت می‌کند.

ریکی را می‌توان شفاف کننده آبی کدر مثال زد که بعد از آن می‌توانیم به صورت عمیق تر و زلال تر به ابعاد مختلف وجودی‌مان برسیم و لایه های تاریک رو پاک کنیم

ریکی در جهت مسیر الهی تحقق می‌یابد نه لزوما در جهت خواسته های ما.

پنج اصل ریکی:

اصل اول:

فقط برای امروز خشمگین مباش

اصل دوم:

فقط برای امروز نگران مباش

اصل سوم:

فقط برای امروز از خدا سپاسگزار باش

اصل چهارم:

فقط برای امروز صادقانه کار کن

اصل پنجم:

فقط برای امروز نسبت به همه مهربان باش