ریکی

ریکی چیست؟

ریکی چیست؟ 1024 684 admin

ریکی چیست؟ “ری” در ژاپنی به معنی کیهان است. “کی” یا “چی” یا “پرانا” انرژی به حرکت آورنده  تمام ذرات هستی است یا به طریقی می‌توان گفت همان انرژی منبع…

ادامه مطلب