آیینگر یوگا


یوگا با ابزار، تاکید بر حرکات اصلاحی

سبک آیینگر یوگا را کی.اس آیینگر پایه گذاری کرد که بیشتر آساناها بر اساس هم ترازی بدن و تاکید و آگاهی در یک قسمت خاص بدن در هر جلسه با استفاده از ابزار خاص (آجر، کمربند، صتدلی، بالشت، دیوار….) میباشد و به همین دلیل خصوصیت درمانی آن را به طور بارزی نسبت به دیگر سبک ها افزایش میدهد

نحوه برگزاری

این دوره به صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود.

سرفصل‌ها

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در کلاس‌ها و دوره‌‌ها با ما در تماس باشید.