چاکرا چیست؟

چاکرا چیست؟

چاکرا چیست؟ 1600 1067 admin

چاکرا چیست؟

چاکرا واژه‌ای سانسکریت به معنای دروازه است.

چاکرا به مراکز انرژی یا جریان حیات در بدن انسان گفته می‌شود.

چاکرا در وجود هر موجود زنده‌ای حتی گیاهان قرار دارد.

هفت چاکرای اصلی در بدن وجود دارند و هر چاکرا ارگانهایی را کنترل می‌کنند که طبعاً مسئول شکل‌گیری اخلاق و رفتارهای ما و همچنین مقاومتهای ما در برابر بیماریها یا موارد اخلاقی یا ضعف ما در قبال سایر بیماریها و سایر خصوصیات اخلاقی می‌باشد.

چاکرای اول درست مانند نیروگاهی است که انرژی حیاتی را به برای سایر چاکراها تأمین می‌کند. بجز چاکرای اول که فقط یک بادکش انرژی آن هم بسوی پایین و چاکرای هفتم که آن نیز فقط یک بادکش انرژی بسوی بالا دارد، سایر چاکراها دارای دو بادکش می‌باشند که یکی در جلو و دیگری در عقب قرار دارد. جهت حرکت هر چاکرا بصورت یک در میان ساعتگرد و پادساعتگرد است که همین حرکت کلی و ثابت هر چاکرا در زن و مرد نیز بصورت طبیعی خلاف حرکت در جنس مخالف است.

تمام هستی یعنی تمام رنگها (حس بینایی). اصوات (حس شنوایی). خوردنیها (حس چشایی). بوها (حس بویایی). اجسام (حس لامسه). مطالب (قدرت فکر و منطق) می‌توانند چاکراهای ما را پر یا تخلیه کنند.

چاکراها چهار حالت اصلی دارند: چرخش طبیعی، چرخش با کم‌کاری، چرخش با پرکاری، چرخش با هرج و مرج

چاکراهای فرعی یک تا دو اینچ قطر و بسیار کوچک هستند و بخش‌های کم‌اهمیت تر کالبد جسمانی را کنترل کرده و به آن‌ها انرژی می‌دهند. چاکراها در داخل کالبد فیزیکی نفوذ می‌کنند و در ورای آن نیز امتداد می‌یابند. چاکراها از دو طریق غده درون‌ریز و سیستم عصبی بر جسم اثر متقابل دارند.

چاکرای نخست، چاکرای ریشه یا تکیه گاه است. این چاکرا با طیف رنگی قرمز محل ورود پرانا یا انرژی حیاتی است.

 

چاکرای دوم، چاکرای خاجی یا چاکرای جنسی است. این چاکرا با طیف رنگی نارنجی در قسمت پایین شکم قرار گرفته ‌است.

 

چاکرای سوم، چاکرای شبکه خورشیدی یا شبکه عصبی است. این چاکرا با طیف رنگی زرد در زیر معده و بالاتر از ناف قرار دارد.

 

چاکرای چهارم، چاکرای قلب یا عشق الهی است.این چاکرا با طیف رنگی سبز در وسط جناق سینه و بالای قلب قرار دارد.

 

چاکرای پنجم، چاکرای گلو یا حلق است. این چاکرا با طیف رنگی آبی روی حلق قرار گرفته ‌است.

 

چاکرای ششم، چاکرای پیشانی یا چشم سوم است.این چاکرا با طیف رنگی نیلی بین دو ابروان، به پهنای یک بند انگشت بالای پل بینی و جلوی سر قرار دارد.

 

چاکرای هفتم، چاکرای بالای جمجمه یا تاج سر است. این چاکرا با طیف رنگی بنفش در قسمت میانی بالای سر قرار دارد.