سوامی اتما جناندا گیری

ایشون در ارتباط با این موضوع ها سخنرانی میکنند
و الهاماتشون درباره تمرینات روشن شدگی رو از اوپانیشاد مندوکیا در این سخنرانی ها طراحی میکنند
ایشون دانش آموزان را به سطح آرامش در یوگا نیدرا می‌رسانند و تمریناتی برای پاکسازی مفاصل، غدد و نادی ها و همچنین بهبود عملکرد آن ها برای جاری شدن بهتر پرانا در بدن می‌دهند.
باگاوادگیتا نشون داده میشه به عنوان رسالاتی فرای از ادیان و رابطه اش با یوگا شناخته میشه.
فراگیران سوق داده میشن به فراگیری دانش یوگا به عنوان راهی در زندگی و دستیابی به یافتن تعادل در وجود سریع و استرس زای هستی در خودشان بیشتر از یک تمرین بدنی.
سوامی مدیر مدرسه جهانی ساتسانگ(سخنرانی معنوی) در ریشکیش هستن.
و همچنین احداث کننده آشرام گورو دارشانام در ریشیکش.

درباره سوامی اتما جناندا گیری
دکتر همیوپاتی از کرالا

ایشون مدیتیشن رو از آشرام سوامی راما سادهاکا گراما، فلسفه علوم ودایی رو دایاناندا آشرام فرا میگیرن
و در حال حاضر شاگردان رو در راه یوگا و مدیتیشن راهنمایی میکنن.

سوابق و مدارک سوامی اتما در این زمینه شامل :

می‌خواهید در کلاس‌های من ثبت‌نام کنید؟

برای ثبت‌نام در کلاس‌های خصوصی و جمعی یا شرکت در دوره‌ها با من تماس بگیرید.